Ministarstvo industrije

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine objavilo je maksimalne tržišne cijene naftnih derivata koje važe tokom današnjeg dana.

U skladu sa članom 5 – Administrativnog uputstva o regulisanju cijena naftnih derivata i obnovljivih goriva, dizel je sada jeftiniji za jedan euro cent, a cijena benzina i gasa je ista.

Maksimalna dozvoljena cijena dizela je 1,57 eura po litru, benzina 1,35 eura i autogasa 0,75 eura.

Određene cijene važe od 10 časova danas.