Zakonska obaveza

Platne liste opštinskih radnika već su deponirane u trezoru Kosova, odnosno u Ministarstvu financija koje vodi Hekuran Murati.

Zahtjev Trezora upućen je opštinama Kosova u avgustu, ali su opštine obrazložile da zbog roka ne mogu dostaviti ažurirane liste Trezoru.

Zahtjev Ministarstva finansija je bio da se vidi ko štrajkuje pa da onoliko dana koliko traje štrajk bilo u upravi bilo u prosvjeti ne budu plaćeni iz državnog budžeta.

Osim toga, ministar finansija Hekuran Murati "zaprijetio" je opštinama posebnom revizijom ako se ne uvaže zahtjevi kosovskih institucija, posebice finansija.

“Platne liste opštine su već dostavile jer je takva praksa zakonska obaveza”, rekao je Ibrahimi za Paparazzi.

Ministar Hekuran Murati jučer je tokom konferencije za medije ponovno pozvao opštine Kosova da dostave liste onih koji su u štrajku, a za to je rekao da je rok 10. septembra.

Jučer za medije nije imao potvrdu jesu li liste predane, ali je rekao da je to zakonska obaveza.