Specijalni sud

Tužilaštvo je u utorak u Specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu održalo završnu riječ, u kojoj je zatražilo kaznu od 35 godina zatvora za bivšeg člana OVK Saliha Mustafu. Danas će završnu riječ dati Mustafina odbrana i zastupnik žrtava, prenosi Reporteri.

Prvog dana iznošenja završne riječi organa tužilaštva i odbrane, tužilac je rekao da Mustafu treba kazniti za teška krivična djela.

On je rekao da bi bivši komandant OVK trebalo da bude osuđen na 10 godina zatvora za proizvoljno pritvaranje, 20 godina zatvora za okrutno postupanje, 25 godina zatvora zbog mučenja i 33 godine zatvora za ubistvo.

Optužnica Mustafu tereti za individualnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao nadređenog za zločine koje su pripadnici OVK počinili nad licima zatočenima u zatočeničkom kompleksu u Zlašu na Kosovu.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri