Benzin 1,35 eura

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine objavilo je maksimalne tržišne cijene naftnih derivata koje važe tokom današnjeg dana.

Prema podacima, cijene su iste kao i prethodna dva dana.

U skladu sa članom 5 – Administrativnog uputstva o regulisanju cena naftnih derivata i obnovljivih goriva, maksimalna dozvoljena cena dizela je 1,69 eura po litru, benzina 1,35 eura i autogasa 0,76 evra.

Određene cijene važe od 10 časova danas.