Ministarstvo industrije

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine objavilo je maksimalne tržišne cijene naftnih derivata koje važe danas i sutra.

Dizel je nešto jeftiniji, dok su cijene benzina i gasa nepromjenjene.

U skladu sa članom 5 – Administrativnog uputstva o regulisanju cijena naftnih derivata i obnovljivih goriva, maksimalna dozvoljena cijena dizela sada je 1,69 eura po litru, benzina 1,35 eura i autogasa 0,76 eura.

Određene cijene važe od 10 časova danas.