Agencija za statistiku Kosova

Agencija za statistiku Kosova (ASK) objavila je račune Vlade na kvartalnoj osnovi (K2 2022). Ova publikacija predstavlja pregled državnih prihoda i rashoda u ovom periodu.

Ukupni prihodi Opšte vlade u K2 2022. godine iznosili su 635,2 miliona eura, dok su prihodi u K2 2021. godine iznosili 660,0 miliona eura.

„Najveći dio prihoda čine porezi na proizvode koji predstavljaju 67% ukupnih prihoda, tekući porezi na prihod 18%, finansijska sredstva i obaveze 6%, plaćanja za nekomercijalne proizvode 4%, porezi ostali u proizvodnji 2%, dok preostali dio se raspoređuje u druge kategorije prihoda“, saopšteno je iz ASK, prenosi RTKlive.

Ukupni rashodi opšte vlade u K2 2022. iznosili su 581,7 miliona eura, dok su rashodi u K2 2021. iznosili 505,9 miliona eura.

Socijalni doprinosi i naknade čine najveći dio rashoda sa 31%, naknade radnika sa 28%, međupotrošnja 14%, subvencije 9%, dok se preostali dio rashoda raspoređuje na ostale kategorije rashoda.