Duboki bunari, pumpe za vodu ili baloni koji se kilometrima nose, neki su od načina kako građani ruralnih delova Kosova obezbeđuju pijaću vodu. I pored mnogih obećanja da će se priključiti na vodovodnu mrežu, to se još nije desilo u stotinama sela.