Rok od 20 dana

Kosovska kompanija za snabdjevanje električnom energijom je 12. avgusta podnela Regulatornoj kancelariji za energetiku prijedlog novih tarifa za električnu energiju, kojima bi struja poskupjela do 88 procenata za domaćinstva i do 70 procenata za preduzeća, a odluka regulatora se očekuje u roku od 20 radnih dana, prenosi Reporteri.

Prema objavljenom grafikonu, predlaže se da niska stopa za one koji troše ispod 800 kilovata na sat, umjesto 2,89 eura, bude 5,43, a visoka od 6,75 do 12,86.

Za one koji troše više od 800 kilovata, predloženo je da niska tarifa bude od 5,90 do 11,09, a visoka od 12,52 do 23,53.

Za komercijalne potrošače niska stopa je od 4,96 do 8,43, a visoka od 6,69 do 11,37.

Za javnu rasvetu predložena je niska tarifa od 9,24 do 17,71, a visoka od 9,24 do 15,71.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri