Brojka u stalnom porastu

Ove godine se udvostručio broj medicinskih sestara koje traže posao van Kosova. Komora medicinskih sestara je ukazala na to da je za samo 7 mjeseci ove godine preko 400 medicinskih sestara otišlo u evropske zemlje. Iz ove ustanove zahtevaju hitan odgovor Ministarstva zdravlja.

Oko 400 medicinskih sestara otišlo je sa Kosova na Zapad od januara ove godine do sada.

U Komori medicinskih sestara Kosova kažu da se ovaj broj stalno povećava i da ovo pitanje treba da bude prioritet nadležnih institucija, zbog rizika koje može da izazove po zdravlje.

"Za 4-5 godina neće biti medicinskih sestara. Mnogo se povećao broj, čak mogu da kažem da je ove godine povećan za 100%, ovo je minimalna cifra u pogledu ovih dokaza, ali medicinske sestre odlaze svaki dan“, rekao je Naser Rrustemaj, predsjednik Komore medicinskih sestara Kosova.

On kaže da su niska plata i loši uslovi među razlozima za odlazak sa Kosova.

"Najviše zabrinjava to što su medicinske sestre sa 20 godina staža danas prinuđene da napuštaju posao zbog dostojanstvenije plate, zbog loših uslova rada, zbog noćnih dežurstava“, dodao je on.

Nedostaje i zdravstvenog osoblja, uglavnom medicinskih sestara, u Urgentnoj ambulanti UKCK-a, gdje se u jednoj smjeni obrađuje više od 300 slučajeva.

Naser Syla, direktor ove klinike, kazao je da je u posljednje dve godine odatle otišlo 6 medicinskih sestara, a od 33 specijalista urgentne medicine 14 je otišlo u druge zemlje van Kosova. Prema njegovim riječima, ovaj broj je minimalan za broj pacijenata koji imaju.

U pisanom odgovoru Univerzitetske bolnice i kliničke službe Kosova (SHSKUK) rekli su da nedostatak zdravstvenog osoblja i medicinskih sestara prati UKCK tokom godina i da je novo rukovodstvo u fazi analize situacije.

"Nedavno imenovano rukovodstvo je u fazi analize stanja u klinikama UKCK-a, gdje se, između ostalog, analizira broj sadašnjih medicinskih sestara i njihov raspored. Nakon faze analize, uslediće reorganizacija medicinskog osoblja, odnosno njihova bolja raspodela po klinikama i uslugama koje obavljaju. Nakon dvije navedene faze, u okviru budžetskih mogućnosti, razmotriće se mogućnost raspisivanja konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. Poslednjih godina došlo je do povećanja broja zdravstvenih usluga i to je dodatno povećalo potražnju za dodatnim medicinskim sestrama“, navodi se u odgovoru.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da ustanove imaju različite kadrovske zahtjeve i da, prema zakonu, imaju mandat da zapošljavaju kadrove prema budžetskim mogućnostima.

Međutim, iz ove ustanove nisu odgovorili da li imaju konkretna rješenja za alarme i upozorenja da ubuduće može doći do prekida usluga zbog nedostatka osoblja.

"Ministarstvo zdravlja je podržalo zdravstvene službe u raznim ustanovama dodatnim osobljem kao što su ljekari, medicinske sestre i pomoćno osoblje, kao i proces vakcinacije protiv Covida-19. Postoje neke zdravstvene usluge koje imaju veće opterećenje, ali su po značaju sve zdravstvene usluge podjednako važne“, navodi se u odgovoru.