Tona 29 eura

Energetska korporacija Kosova (KEK) otvorila je aukciju za prodaju 100 hiljada tona uglja. Minimalna cijena koju KEK očekuje za prodaju tone uglja je 29 eura, a aukcija će biti otvorena do 5. septembra. Vrijednost koju KEK očekuje da dobije prodajom uglja je preko 3 miliona eura.

KEK je u junu prošle godine prodao oko 300.000 tona uglja. Tada je cijena za tonu uglja bila duplo niža, 14 eura.

U vrijeme kada se tona uglja prodavala za 14 eura, (jun 2021.) prosječna cijena energije na mađarskoj berzi bila je 78 eura za jedan megavat sat. Trenutna cijena na mađarskoj berzi je 500 eura za jedan megavat sat ili šest puta skuplja.

KEK je na javnoj aukciji za prodaju uglja odredio minimalnu cijenu od 29 eura ili oko 100 odsto skuplje nego što je prodavao ugalj prošle godine.

Minimalna cijena nije konačna prodajna cijena već samo prag ispod kojeg Energetska korporacija Kosova ne prodaje ugalj. Prema tenderskom dosijeu, ugovor će dobiti onaj ko ponudi najskuplju cijenu.

U pozivu KEK-a za nadmetanje se ističe da kupcu neće biti dozvoljeno da preprodaje ugalj unutar Kosova, osim u slučajevima kada ima odgovarajuću dozvolu. Tamo je takođe navedeno da tokom procesa gorenja mora da se izvrši kontrolisano ispuštanje u vazduh prema dozvoljenim nivoima. Krajnji rok za realizaciju ugovora je 60 kalendarskih dana od početka realizacije ugovora.