Uplaćeno!

Vlada Kosova je 10. avgusta 2022. godine odlučila da dodjeli još 40 miliona eura Operatoru sistema, prenosa i tržišta električne energije Kosova (KOSTT). Ovim sredstvima biće plaćena struja za opštine na sjeveru, iako je bilo pokušaja da se to demantuje.

Artane Rizvanolli, ministarka ekonomije, objasnila je razloge za izdvajanje 40 miliona eura za KOSTT. Ona, međutim, nikada nije izjavila da je taj novac namjenjen za plaćenje struje koju troše Srbi na sjeveru zemlje.

„U pitanju je veza KOSTT-a sa ENTSO. Ugovor je pri kraju i treba ga obnoviti. Tokom godine smo izazvali velike neravnoteže iz interkonektivnog sistema. Kao ministarka privrede uputila sam zahtjev Ministarstvu finansija gdje je predloženo da se izdvoji 40 miliona eura za otplatu obaveza i to je opredjeljeno”, rekla je Rizvanolli odgovarajući na pitanje novinara – ‘da li je ovaj novac opredjeljen za sjever’.

Odgovor KOSTT-a

S druge strane, KOSTT je u odgovoru za ‘Nacionale’, potvrdio da je novac opredjeljen za plaćanje struje za opštine na sjeveru.

KOSTT je istakao da je ovaj novac za utrošenu struju, a koju ne plaćaju Srbi, finansijska obaveza koja se mora isplatiti ENSTO-E nakon odstupanja u elektroenergetskom sistemu kontinentalne Evrope.

„KOSTT kao ugovorna strana sa ENTSO-E, zatražio je od Vlade Kosova podršku za pokriće finansijskih obaveza prema obavezama koje proizilaze iz KOSTT/ENTSO-E završnog sporazuma. Kao što je poznato, u nedostatku budžeta za pokrivanje gubitaka za sjever od utrošene, a neplaćene struje u sjevernom dijelu Kosova, za pokrivanje ove potrošnje, struja se povlači u vidu preusmjeravanja iz Elektroenergetskog sistema kontinentalne Evrope. Ova odstupanja su u suprotnosti sa Završnim ugovorom KOSTT/ENTSO-E i predstavljaju finansijske obaveze za KOSTT kao nezavisnu regulatornu oblast, prema ENTSO-E, obaveze za koje se fakturiše“, rekli su iz KOSTT-a za ‘Nacionale’.

Ova uplata izvršena je nekoliko dana nakon što je premijer Albin Kurti rekao da vlada više neće subvencionisati struju za Srbe na sjeveru.

„Ne može se očekivati da će Vlada Kosova subvencionisati energiju koja se troši tamo na sjeveru bez plaćanja“, rekao je Kurti.

Izvor: Zeri/Kossev