Niska dinamika realizacije

Bivši premijer i funkcioner Demokratskog saveza Kosova Avdullah Hoti smatra da će nedostatak revizije budžeta negativno uticati na kapitalne rashode, a samim tim i na privredu, zapošljavanje i prihode.

"Vladajuća većina je broj usvojenih zakona u Skupštini predstavila kao dostignuće. Ali nije pomenula da jedan od najvažnijih zakona, a to je rebalans budžeta za 2022. godinu, koji Vlada nije podnela Skupštini.

Kapitalni rashodi u prvih šest mjeseci su na najnižem istorijskom nivou, sa samo 11 odsto realizacije. Zbog toga je bilo neophodno izvršiti reviziju budžeta kako bi se on preraspodjelio na projekte koji se mogu realizovati", napisao je Hoti na Facebooku.

Hoti napominje da uz nisku dinamiku realizacije budžeta u prvih šest mjeseci i u nedostatku rebalansa budžeta, izvesno je da će realizacija kapitalnih projekata u ovoj godini biti veoma niska.

"To će značiti stotine miliona manje u trgovinskom prometu, što će negativno uticati na privredni rast, zapošljavanje i ukupne prihode", dodao je Hoti.

Hoti je na Facebooku objavio i listu nekih od kapitalnih projekata sa veoma niskom realizacijom.

Izvor: Kosovo Online