Predrasude!

Nedostatak analize o potrebama tržišta rada kao i predrasude prema pojedinim profesijama, neki su od uzroka koji su stvorili praznine na tržištu rada u odnosu na ljudske resurse. Tako, za određeni broj smjerova na Univerzitetu u Prištini mladi nisu pokazali interesovanje, prenosi Koha.

Na programu Inženjerstvo životne sredine na Građevinskom fakultetu predviđeno je 40 mjesta za nove studente, ali je do sada popunjeno tek sedam dok je na veterini samo 12 studenata.

Inženjer zaštite životne sredine Pelumb Gjinoli kaže da primjećuje nedostatak radnika sa ovim zanimanjem.

„Pošto sam uključen u projekte koje finansiraju međunarodne finansijske institucije koji se odnose na razvoj infrastrukture ili energetskih projekata, svaki put kada su me zamolili da predložim kolegu, nailazio sam na poteškoće“, rekao je Gjinoli.

On kaže da je nedostatak ljudskih resursa doveo do slabljenja nadzora nad razvojnim i ekološkim planovima u opštinama.

Veterinarski sektor takođe je bez dovoljno osoblja. Profesor Fakulteta za poljoprivredu i veterinu Fatgzim Latifi rekao je da je potrebno 20 godina da se proizvedu novi profesionalci koji će zadovoljiti potrebe tržišta rada.

Zbog velikog broja diplomaca u odnosu na zahtjeve i potrebe tržišta, ove godine broj studenata koji se očekuje da upišu ekonomiju na Univerzitetu u Prištini smanjen je za 35 odsto, na Pravnom za 33 odsto i za 50 odsto u oblastima obrazovanja.

Prema riječima predavača Karijerne orijentacije Januza Dervodelija, nedostatak analize za potrebe tržišta rada, kao i predrasude prema profesijama, neki su od uzroka koji su stvorili praznine na tržištu rada u odnosu na ljudske resurse.

“Postoje predrasude o takozvanim dobrim ili lošim profesijama, profesija koje su samo za ženski i samo za muški pol. Na Zapadu su prevazišli te predrasude i nije bitno ko je koje profesije”, kaže on.

On je rekao da odluka Ministarstva prosvete da se karijerna orijentacija kao izborni predmet uvede u ustanove preduniverzitetskog obrazovanja nije dovoljna.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore