Bez zahtjeva za formiranje

Premijer Albin Kurti rekao je da su izjave direktora Kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije zapaljive i da ne doprinose zakonu i državi Kosovo.

Direktor Kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije Petar Petković izjavio je 30. jula da će predstavnici Srba na severu Kosova početi sa formiranjem Zajednice opština sa srpskom većinom. On je rekao da će to biti odgovor ako Kosovo ne odustane od odluke o zameni srpskih tablica i reciprociteta na srpskim ličnim dokumentima.

Kurti je na konferenciji za novinare u Prištini 31. jula rekao da građani Srbije na Kosovu ne traže od njega sprovođenje Sporazuma o Zajednici koji su Kosovo i Srbija postigli u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije.

“O Zajednici opština sa srpskom većinom, Ustavni sud je izneo jasan stav, imamo peticiju građana, a sa druge strane, u mojoj kancelariji, šta mogu da vam kažem, nema pisma nijednog građanina kosovskog Srbina koji kaže 'sprovedite Zajednicu'. Nijednog. Svake nedelje dobijam pisma građana Srbije, ali nijedno nije na temu Zajednice. Ja odgovaram građanima Republike Kosovo. Zato smatram da treba voditi računa da ustavnost i zakonitost, čak ni presudom Ustavnog suda iz decembra 2015. godine, ali i naš javni interes, ne nameću ovu temu na Kosovu destabilizujućom nužnošću Beograda”, rekao je Kurti.

Kosovo i Srbija su 2013. godine postigle prvobitni sporazum o pridruživanju, dok su 2015. godine strane potpisale i Sporazum o principima za osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom.

Međutim, 2015. godine, Ustavni sud je utvrdio da su 23 tačke sporazuma u suprotnosti sa Ustavom Kosova, za koje je rekao da se mogu uskladiti sa pravnim aktom Vlade Kosova. Srbija insistira na sprovođenju Sporazuma, dok je premijer Kurti u više navrata izrazio protivljenje jednonacionalnom udruživanju.

Šta bi trebalo da budu nadležnosti Zajednice?

U prvom Briselskom sporazumu iz 2013. godine o principima koji reguliše odnose Kosova i Srbije, prvih šest tačaka se odnosi za Zajednicu opština sa srpskom većinom.

Dve godine nakon potpisivanja prvog Briselskog sporazuma, Kosovo i Srbija su potpisali i sporazum o Zajednici opština sa srpskom većinom, koji je usaglasio opšte principe i ključne elemente.

Kao neki od ciljeva se navodi jačanje lokalne demokratije; vršenja punog nadzora radi razvoja lokalne ekonomije; vršenja punog nadzora u oblasti obrazovanja; vršenja punog nadzora u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti; vršenja punog nadzora u koordinaciji urbanog i ruralnog planiranja; pružanja usluga njenim članicama u skladu sa zakonima Kosova.

Ključni problem u vezi sa osnivanjem Zajednice opština sa srpskom većinom je pitanje njenih nadležnosti.

Ustavni sud Kosova decembra 2015. godine utvrdio je da principi Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava, koji se odnosi na član 3, o "jednakosti pred zakonom", te poglavljima "prava i osnovne slobode" i "prava zajednica i njihovih pripadnika".

Tom odlukom Ustavnog suda utvrđeno je i da će Zajednica opština sa srpskom većinom biti uspostavljena kao što je predviđeno prvim Briselskim sporazumom, ratifikovanim od strane Skupštine Kosova.