Suđenje u Hagu

Odbrambeni timovi optuženih bivših lidera OVK u Hagu zajednički su zatražili da se Kancelariji specijalizovanog tužioca naloži da objelodani materijale koje posjeduje iz Srbije i koje namjerava da koristi u sudskom procesu protiv vođa OVK, prenosi Lajmi net.

Zahtjev je podneo advokat Kadrija Veselija, Ben Emmerson, u ime svih timova odbrane u slučaju "Hashim Thaçi i drugi".
 
U pisanom zahtjevu advokata, koji je objavljen na sajtu Specijalizovanih vijeća, navodi se da Srbija ostaje angažovana u kontinuiranoj kampanji dezinformisanja o Kosovu i OVK, "u cilju destabilizacije države".

"U širokom spektru zemalja u vezi sa sukobom 1998-1999, Srbija je više puta koristila obmanjujuća sredstva da inkriminiše OVK, da podriva nezavisnost Kosova i da izbegne odgovornost za sopstvene zločine. Konkretno, sprovodila je lažne operacije, manipulisala mestima zločina i dobijala lažna svjedočenja kroz mučenje i prinudu, izazivajući razumnu zabrinutost u pogledu pouzdanosti informacija koje potiču iz ovog izvora", navodi se u pismu timova odbrane.

Advokati optuženih u Hagu tvrde da je Specijalna istražna grupa, zatim Kancelarija specijalnog tužioca, kooperativnim odnosom sa Srbijom pribavila nepoznatu, ali značajnu količinu dokaza.

Odbrana kaže da namjerava da pobije takve dokaze, ali dodaje da je objelodanjivanje koje je do sada pruženo Odbrani nepotpuno i da Kancelarija specijalnog tužioca nije pokazala spremnost da bude transparentna u pogledu svog odnosa sa Srbijom i da ispoštuje zahtjeve odbrane.

Oni traže da pretpretresni sudija naloži Kancelariji specijalnog tužioca da im objelodani sve informacije koje posjeduje, a koje su porijeklom iz Srbije, ili za koje se opravdano čini da dolaze iz Srbije, kao i porijeklo svakog takvog materijala na koji Kancelarija specijalizovanog tužioca namjerava da se osloni.

To, prema timovima odbrane, obuhvata sve zahtjeve za pomoć ili druge sporazume postignute između Specijalizovanih vijeća i Republike Srbije ili bilo kog njenog organa ili institucije, rezime svih kontakata u vezi sa ovim slučajem između Veća i funkcionera iz Srbije ili nekog njenog organa kao i kompletan spisak svih dokumenata i materijala čiji je izvor Republika Srbija.

Kako se navodi, sadašnje odbijanje Specijalizovanih vijeća da pruži te informacije, počiva na fikciji da je njen odnos sa Srbijom sličan svakom drugom pružaocu informacija.

"Ovo jednostavno nije ozbiljno održiv stav u kontekstu ovog postupka. Ignoriše kontekst sukoba 1998-1999, koji čini osnovu ovog postupka i direktno doprinosi trenutnom neprijateljstvu između Kosova i Srbije", navodi se u pismu advokata odbrane.

Izvor: Lajmi.net/Kosovoonline