Nedostatak kvoruma

Skupština Kosova zbog nedostatka kvoruma u drugom čitanju nije usvojila Prijedlog zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine i poklona, pošto su u glasanju učestvovala samo 52 poslanika, prenosi Telegrafi.

Ovaj zakon ima za cilj da definiše sistem prijavljivanja imovine, uključujući načine i postupke prijave imovine i poklona, porijeklo i kontrolu prijavljenog bogatstva i poklona, kao i subjekte koji se prijavljuju u cilju sprečavanja korupcije, sukoba interesa i jačanja integriteta javnih institucija, uključujući i sankcionisanje.

Skupština takođe nije imala kvorum da usvoji godišnji izvještaj Agencije za privatizaciju za 2021. godinu. U glasanju o ovom izvještaju učestvovalo je samo 55 poslanika.

Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je i razmatranje Prijedloga za razriješenje Odbora Regulatorne kancelarije za energetiku, kao i formiranje ad-hok Komisije za izbor jednog kandidata za člana Odbora za žalbe medija.

Izvor: Kosovo Online/Telegrafi