Nezaposlenost, siromaštvo i poskupljenje životnih namirnica tri su glavna problema na Kosovu, rezultati su istraživanja Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) "Puls javnosti 22".

Istraživanje je pokazalo da građani najviše povjerenja imaju u predsednicu Kosova Vjosu Osmani, dok najkorumpiranijim institucijama smatraju Carinu Kosova, Agenciju za privatizaciju i sudove.

Osim nezaposlenosti, siromaštva i poskupljenja osnovnih životnih namirnica - prema zaključcima istraživanja - glavni problemi na Kosovu su korupcija i neadekvatna zdravstvena zaštita.

“Cijene namirnica su ove godine zamjenile mjesto sa ekološkim brigama iz prethodnog istraživanja iz 2021. godine. Životne namirnice imaju direktne veze sa onim što se dešava na Kosovu, u regionu, a i globalno sa ukrajinskom krizom. To je prethodilo povećanju cijena. Sva domaćinstva su to osjetila“, kazao je zamjenik šefa UNDP-a na Kosovu Nils Knudsen.

Kad je riječ o bezbjednosti građana, rezultati istraživanja pokazuju da je, u interperetaciji srpske zajednice na Kosovu ta kategorija u opadanju u poređenju sa 2021. godinom. Istovremeno, Albanci i pripadnici ostalih manjinskih zajednica smatraju da je stepen bezbjednosti povećan u odnosu na isti period prošle godine.

“Negdje oko 80 odsto njih generalno se osjećaju bezbjedno kad su na ulici. Naravno to se malo mijenja kada uđemo malo dublje u neke od grupa populacije. Za kosovske Albace je oko 80 odsto, a za kosovske Srbe taj procenat stoji na nekih 46 odsto osjećaja da su bezbjedni kad su napolju, u smislu nasilja ili kriminala. Što se tiče rodne dimenzije tu nema velike razlike negdje iznad 80 odsto i muškaraca i žena se osjećaju bezbjedno“, naveo je Knudsen.

Povjerenja građana smanjeno je u odnosu na gotovo sve kosovske institucije u odnosu na 2021. godinu. Porast je zabilježen samo kad je u pitanju rad predsjednice Kosova Vjose Osmani.

“Nivo zadovoljstva radom premijera je 52,6 osto, što je pad od 0,6 odsto. Nivo zadovoljstva radom Skupštine Kosova je na 50,2 odsto i tu imamo opadanje 0,1. Zadovoljstvo naroda radom predsjednice Kosova je na 58,4 odsto i to je porast od skoro tri procenta u poređenju sa 2021. godinom“, rekao je menadžer istraživanja Arben Qirezi.

Prema istraživanju javnog pulsa 13,9 odsto građana smatra da u centralnim institucijama postoji visok nivo korupcije, što je za 6 odsto manje u odnosu na prošlogodišnje istraživanje.

“Građani smatraju da najviše korupcije ima u Carini - 36,2 odsto, zatim Agnciji za privatizaciju - 32,6 odsto. Da korupcije velikih razmjera ima u sudovima smatra 27,9 odsto ljudi. Prosvetne institucije su prema mišljenju građana mjesta gdje ima najmanje korupcije – škole, univerziteti i druge obrazovne institucije“, kazao je Qirezi.

Istraživanje "Puls javnosti 22" sproveo je Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansirao je USAID. Zasnovano je na 1.306 anketiranih stanovnika Kosova iz svih zajednica na Kosovu, starijih od 18 godina.

Izvor: Glas Amerike