Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova i dijaspore saopštilo je da je za ulazak u Crnu Goru sada i za osobe mlađe od 18 godina potrebna putna isprava.

"Crna Gora je suspendovala dosadašnju odluku po kojoj je djeci mlađoj od 18 godina sa Kosova bilo dozvoljeno da prelaze granicu samo uz izvod iz matične knjige rođenih", naveli su iz ministarstva.

Precizirali su da je nova odluka o obavezi posjedovanja "validne putne isprave" već stupila na snagu.