Premijer Kosova

Premijer Kosova Albin Kurti na otvaranju Treće kosovsko-albanske matematičke olimpijade rekao je da je kvalitetno obrazovanje jedan od glavnih stubova održivog ekonomskog i društvenog razvoja Kosova, prenosi Telegrafi.

Kurti je istakao da treba težiti interakciji sa naučnim konceptima kod učenika od najranijeg uzrasta, podstičući takmičenje između timova i škola.

„Olimpijada koja je održana danas daje važan doprinos u ovom pravcu. Ova olimpijada doprinosi izgradnji mostova opštenacionalne saradnje u oblasti znanja i nauke“, naglaio je on.

Pred učenicama koje se takmiče na ovom takmičenju, Kurt je rekao da će znanja iz matematike stečena tokom školovanja biti važno životno bogatstvo koje će otvoriti put za studiranje i stručno usavršavanje, bez obzira na oblast i profesiju koju će izabrati.

Kurti je istakao da je u obrazovanju, kao i u drugim oblastima upravljanja, jedan od glavnih principa na koji se Vlada oslanja princip inkluzivnosti.

„U našem programu upravljanja posvećeni smo unapređenju jednakosti u svakom aspektu. Ističući da diskriminatorni rodni stereotipi nastavljaju da uskraćuju djevojkama i ženama jednak pristup karijeri u nauci, Vlada će nastaviti da radi na unapređenju djevojaka i žena u nauci, tehnologiji i inovacijama, kako bi se zatvorio postojeći jaz među polovima“, kazao je Kurti.

Kurti je naveo da će u tekućoj akademskoj godini dodjeliti 1.365 univerzitetskih stipendija za djevojke iz oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike.

On je rekao da se nova strategija obrazovanja bavi potrebama razvoja obrazovnog sektora u narednih pet godina.

"Strategija predviđa radikalne intervencije u razvoju obrazovanja na svim nivoima, na osnovu ključnih programskih orijentacija Vlade", rekao je Kurti.

Izvor: Kosovo Online/Telegrafi