Nove cijene

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine objavilo je maksimalne tržišne cijene naftnih derivata koje važe 24 sata.

U skladu sa članom 5 – Administrativnog uputstva o regulisanju cijena naftnih derivata i obnovljivih goriva, maksimalna dozvoljena cijena dizela danas je 1,86 eura. što je rast za jedan cent u odnosu na ponedjeljak.

Cijene benzina i autogasa ostale su iste – 1,74, odnosno 0,78 eura.

Određene cijene važe danas počev od 10 časova i traju do objavljivanja novih.