Nema alternative

Zamjenica premijera u Vladi Kosova, koja je zadužena za zajednice, Emiija Redžepi kazala je u intervjuu za Radio Goraždevac da su mnoga pitanja koja se tiču nevećinskih zajednica i dalje aktuelna.

"I dalje je aktuelno to stanje oko nezaposlenosti svih nas u institucijama, ne poštuje se zakon o zaposlenosti nevećinskih naroda ne samo u javim institucijama nego i u privatnom sektoru, ne poštuje se dvojezičnost, upotreba srpskog jezika u administraciji, u Peći upotreba bosanskog jezika", izjavila je Redžepi.

Ona kaže da se ova vlada bori da stvori jedno društvo podjednako za sve, ravnopravno za svakoga, bez bilo kakvog oblika diskriminacije po pitanju nacije, religije ili jezika.

"Znate i sami da je to jedan od najtežih problema sa kojima se suočavamo ali želimo tom pitanju da pristupimo otvoreno, iskreno, čisto, korektno i da govorimo o njemu. Znači samo putem dijaloga, komunikacije, medjusobnog razumjevanja i zajedničkog života možemo ići napred“, kazala je Redžepi u programu Radio Goraždevca.

"Imam dosta godina iskustva u politici želim da dijelim dobro i loše sa svima i sa Albancima i sa Srbima, Turcima, Bošnjacima, sa svima podjednako“, kaže potpredsjednica Vlade Kosova.

"Zastupam tezu zajedničkog suživota, uvažavanja, poštovanja. Mi smo svi različiti ali smo i svi isti, svi smo ljudska bića bez obzira ko smo, šta smo, odakle dolazimo, mi smo svi gradjani ove države i svi živimo zajedno i moramo živjeti zajedno jer druge alternative nema. I u onolikoj mjeri u kolikoj se što prije suočimo sa takvim problemima, sa svakodnevnim izazovima koji nas muče, i polako postepno pojedinačno rješavamo te probleme, u tolikoj meri ćemo biti normalnije društvo“, izjavila je Redžepi.

Na pitanje novinara kako vidi to što premijer Kurti nema dobru komunikaciju sa kosovskim Srbima i njihovim predstavnicima, zamjenica premijera tvrdi suprotno.

"Imam apsolutnu podršku premijera, i ne mogu nikako da prihvatim činjenicu da je premijer, gospodin Albin Kurti, protiv kosovskih Srba i da je protiv Srba u cijelini zato što ga znam 20 godina i zato što znam da u onolikoj mjeri koliko meni dozvoljava, a neograničeno dozvoljava da se ja bavim ovim poslom, sigurno to važi i za srpsku zajednicu“, zaključila je Redžepi na kraju razgovora.