Potrebni razvojni projekti

Ministarstvo finansija je potpisalo sporazum sa Centralnom bankom i šest drugih komercijalnih banaka o izdavanju obveznica za građane koji žive u dijaspori, ali interesovanje dijapore za obveznice nije kako se očekivalo, prenosi Reporteri.

Profesorica ekonomije Alblune Kastrati rekla je da je interesovanje malo, i da je od 20 miliona eura obveznica koliko je emitovano, samo 10,4 miliona eura kupljeno.

"Naša dijaspora je prošle godine dosljedno slala zahtjeve ili doznake kako ih zovemo. Doznake su dostigla rekordne vrijednosti od 1,15 milijardi dolara, što je najveća historijska vrijednost ikada, ali moramo imati na umu da doznake nisu investicije jer doznake idu za osnovnu potrošnju, hranu, odeću, obrazovanje, medicinske usluge i slično. Ideja trezorskih zapisa je bila da se štednja naših iseljenika, naše dijaspore kanališe u investicije i da se orijentišu ka investicijama na Kosovu“, rekla je Kastrati.

Lirim Krasniqi iz nevladine organizacije "Germin", rekao je za Kosovo Press, da Vlada Kosova treba da bude jasna gdje ta sredstva treba da se ulože, iako je najavljena profitna marža, dok je kamata za migrante nula.

"Ovo je jedna od tačaka koje treba razmotriti ili unaprediti u narednim godinama, jer kada se napravi takav finansijski mehanizam, mora da bude jasno gde se ta sredstva ulažu“, izjavio je Krasniqi.

Profesorica Kastrati kaže da ove investicije treba pretvoriti u razvojne projekte kako bi Kosovo ekonomski oživjelo.