Niži od prosjeka

Učenici sa Kosova su postigli dobre rezultate na testovima na Kosovu, ali na međunarodnim testovima, kao što je PISA, rezultati đaka su mnogo niži od prosjeka Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i najniži u regionu, prenosi Koha.

To je jedan od problema koje je naglasila Revizorska institucija Kosova, koja je takođe pronašla mnoge nedostatke u pogledu obrazovnog sistema i testova na Kosovu.

Prema izvještaju, 66 odsto kosovskih učenika je na Pisa testovima imalo rezultate ispod drugog nivoa koji ukazuje na niske performance, dok je svega 0,1 odsto učenika bilo na nivoima 5-6, odnosno iznad prosjeka.

U kosovskoj revizorskoj instituciji su za Kosovo press naveli da su nalazi te službe pokazali da je problem zapravo u načinu testiranja na Kosovu koji nije zasnovan na zahtjevima nastavnog plana i programa.

Dodaju da se pokazalo da mnogi učenici imaju neslaganja između ocjena koje dobijaju i ocjena na testu postignuća, pa tako navode da je učenik sa prosječnom ocjenom dva uspeo da dobije 84 boda na testu postignuća, a istovremeno ima odličnih učenika sa slabim postignućima na testu.

Takođe, upozoravaju da su, na osnovu nalaza revizije, došli do preporuka za rješavanje pitanja ponovne evaluacije metoda obuke nastavnika. Dodaju da Ministarstvo prosvete nije preduzelo ništa u vezi sa tim jer nije komuniciralo sa odjeljenjima u opštinama da se pozabave pitanjima koja su proizašla iz testa PISA.

Međutim, u Ministarstvu prosvete nisu saglasni sa tim izvještajem, a načelnik Odeljenja za evaluaciju u resornom ministarstvu Fatmir Elezi je povodom izvještaja kosovske revizorske institucije rekao da poređenje nije urađeno kako treba. On je dodao da bi poređenje trebalo da se obavlja za svaki predmet posebno.

"Da bismo imali tačnu korelaciju, treba to uraditi za svaki predmet posebno i preračunati bodove na testu u ocjene i gledati koliko tačno imamo razlike, a ne ukupan prosek ocjene i testa", naglasio je Elezi.
 
Predsjednik Saveta roditelja Kosova Jeton Demi je za Kosovo press naveo da što se tiče internog i eksternog vrijednovanja uspjeha učenika, taj savjet dobio nekoliko prijava takvih neslaganja.

"Ovo je, smatramo, i zato što pitanje ocjenjivanja učenika još uvijek nije standardizovano i integrisano ni na školskom ni na opštinskom, a još manje na republičkom nivou. Ima dosta toga da se uradi po pitanju ocjenjivanja, kako učenika, tako i nastavnika", rekao je Demi.

Ekspert za obrazovanje Argjend Osmani takve nepodudarnosti ocjenjuje kao loše upravljanje i propuste zbog "curenja odgovora na testovima".
 
Izvor: Kosovo Online/Koha ditore