Škole iz prošlog vijeka

Iako je ovogodišnji budžet za obrazovanje veći je za 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu, stručnjaci iz oblasti obrazovanja ovo povećanje smatraju nedovoljnim za podizanje nivoa kvaliteta obrazovanja, na šta je kako kažu, uticala politizacija obrazovnog sistema, prenosi Ekonomija onlajn.

Rahman Jasharaj iz Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture rekao je da su, baš kada su se nastavnici navikli na jedan model, uveden novi koji ih je dodatno opteretio.

"Problem kod nas je što se nakon 21 godinu i mnogo eksperimenata, počelo sa nečim novim i stalo se na sredini. Krenuli smo sa jednim modelom i nastavnici su su spremili koliko god su mogli za novo iskustvo. To je stalo, a počelo se sa nečim drugim i nastavnici su zatrpani treninzima koje su organizovale razne organizacije više da bi dobili budžet od EU", kazao je Jasharaj.

On je rekao da se mnoge škole finansiraju samo uz donacije i bez pomoći institucija.

"Na sastancima sa Ministarstvom i na okruglim stolovima mi smo to postavili kao pitanje, da Kosovo treba da izdvoji više budžeta za ispunjavanje i promjenu uslova rada u našim školama, jer su sredstva ista kao u prošlom vijeku. Postoje škole koje su se finansirale od donacija, ali većina njih se za znanje bori kredom, sunđerom i tablama, sa udžbenicima koje su stručnjaci kritikovali i tekstovima protiv nastavnog plana i programa iz 21. vijeka. Zbog toga bi naša država trebalo da izdvoji više budžeta da naše škole budu snabdjevene savremenim tehnološkim alatima, bar svako odjeljenje treba da ima laptop i projektor, jer bi ovakvim načinom rada i nastava postala zanimljivija za učenike koji su postali stručnjaci za pametne telefone, ali i za računare", kazao je on.

On je dalje dodao da je Sindikat zahtjevao da nastavnike nadgledaju  profesionalni inspektori koji bi ih posjećivali na času i profesionalno ocjenili njihov rad.

"Nastavnici koji greše i ne žele da rade u obrazovnom sistemu, neka traže drugi posao. Da bi znali kakva je situacija u prosveti, inspektori treba da odu u učionicu i vide kako ona funkcioniše. Nikada nismo zadovoljni kvalitetom, ali u ovakvim uslovima nastavnici rade izvanredno", kazao je Jasharaj.

Direktor Instituta Edgard Rinor Qehaja kazao je da bi za reforme obrazovanja mimo budžeta trebalo oformiti mehanizme odgovornosti.

"Za reforme obrazovanja mimo budžeta, ima smisla samo instalirati mehanizme odgovornosti na svim nivoima, uključujući i samu instituciju Ministarstva i školsku instituciju. Moramo da postavimo odgovarajuće mehanizme kako bi korist bila direktna za đaka i studenta prije svega. Nastavnicima je potrebno osvežavanje metodologije nastave, pedagogija se kod nas nažalost pamti samo u nastavi, a mehaničko učenje se mora prevazići, da se više ulaže u izgradnju kompetencija i stručno usavršavanje nastavnika", kazao je Qehaja.

On smatra da je neuspjeh u primjeni nastavnih planova i programa ključni faktor lošeg kvaliteta obrazovanja.

Stručnjak za pitanja obrazovanja Argjend Osmani rekao je da je povećanje budžeta za obrazovanje jedan od veoma važnih preduslova za podizanje kvaliteta.

"Povećanje budžeta za obrazovanje je jedan od veoma važnih preduslova za podizanje kvaliteta u oblasti obrazovanja, ali nije jedini faktor. Intervencija treba da bude višedimenzionalna, usmjerena na pripremu, motivisanje, podizanje vještina nastavnika i drugog osoblja uključenog u obrazovni sistem", kazao je on.

Kako ističe politizacija ove oblasti je razlog zašto je obrazovanje u teškoj situaciji.

"Političke stranke koje su vladale u prosveti uopšte nisu zabrinute za kvalitet obrazovanja", kazao je Osmani.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online