Podrška

Američka ambasada na Kosovu saopštila je da SAD podržavaju napore usmjerene na unapređenje regionalne saradnje, uključujući inicijativu „Otvoreni Balkan“, ali su naveli i da Kosovo ima pravo da samostalno određuje svoje spoljnopolitičke prioritete, prenosi Gazeta express.

Na pitanje da li smatraju da Kosovo treba da se pridruži inicijativi "Otvoreni Balkan", u odgovoru iz ambasade SAD na Kosovu za Gazetu Express su naveli da je "Kosovo nezavisna država koja ima pravo da sama određuje svoje spoljnopolitičke prioritete", dodajući da SAD podržavaju sveobuhvatne napore usmjerene na unapređenje regionalne saradnje, uključujući "Otvoreni Balkan".

U ambasadi SAD ističu da ideje poput "Otvorenog Balkana", zajedničkog regionalnog tržišta i Berlinskog procesa mogu uspjeti samo ako su otvorene za sve zemlje i ako su u skladu sa evropskim standardima.

"Kao suverena i nezavisna država, Кosovo ima pravo da određuje svoje spoljnopolitičke prioritete. Uz to, SAD podržavaju sveobuhvatne napore da se osigura regionalna ekonomska integracija. To uključuje Berlinski proces, Zajedničko regionalno tržište, CEFTA i 'Otvoreni Balkan'. Međutim, ove inicijative mogu uspjeti samo ako su otvorene za sve zemlje i ako obezbjede odgovarajuće pravne i regulatorne sisteme koji se integrišu sa evropskim standardima", rekao je portparol američke ambasade na Kosovu.

Izvor: Kosovo Online/Gazeta express