Ozbiljan udarac stabilnosti

Međunarodni monetarni fond protivi se povlačenju sredstava iz Štednog fonda (Trust), a odluku o ukidanju povećanja strujnih tarifa ocjenjuje kao štetnu, prenosi Gazeta express.

Prema ocjeni MMF, povećanje tarifa za električnu energiju u februaru bio je odgovarajući potez i presuda Apelacionog suda o ukidanju odluka Regulatornog tijela za energetiku (RUE) može da bude opterećenje za budžet.

"Ukidanje povećanja tarifa dovelo bi do većeg deficita budžeta i predstavljalo bi ozbiljno opterećenje za budžet. Planirani pregled budžeta za 2022. godinu treba da opiše kako programi podrške dopiru do najugroženijih, kao i kako se održava pravilno funkcionisanje lanca vrijednosti električne energije u uslovima sadašnjih subvencija za električnu energiju", navodi se u saopštenju MMF.

Sem toga iz MMF je izrazio snažno protivljenje eventualnom novom povlačenju sredstava iz Štednog fonda (Trust), istakavši da bi to predstavljalo ozbiljan udarac stabilnosti penzionog sistema i da bi značajno umanjilo stvarnu vrednost budućih penzija.

"Povlačenje sredstava bi ugušilo lokalni tržišni kapital, ozbiljno ugrozivši finansiranje budžeta i održivost duga", navode iz MMF.

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio Gabriel Di Bela, boravila je na Kosovu u periodu od 10. do 20. maja, gdje se razgovaralo o najnovijim ekonomskim dešavanjima, perspektivama i politikama.

Izvor: Kosovo Online/Gazeta express