I pandemija nanela štetu!

Zbog današnjeg protesta u Prištini, u organizaciji Unije nezavisnih sindikata Kosova, kojem se pridružio i Ujedinjeni sindikat obrazovanja, nauke i kulture Kosova, u cjelokupnom obrazovnom sistemu na Kosovu danas se ne odvija nastava. Tim povodom je koalicija nevladinh organizacija za dječju zaštitu – KOMF, koja predstavlja 34 nevladine organizacije, izrazila zabrinutost zbog prekida nastave.

“Ne osporavajući razloge ili namjere protesta, smatramo da su ovi ponovljeni prekidi redovnog nastavnog procesa u suprotnosti sa osnovnim pravom djeteta na obrazovanje i u suprotnosti sa najboljim interesima djeteta”, navodi se u saopštenju KOMF-a.

Iz KOMF-a ističu da priznaju pravo na protest i štrajk kao zakonom zagarantovana prava, ali smatraju da su kontinuirani prekidi obrazovnog procesa oštetili i štete redovnom nastavnom procesu i učenju djece.

“Pandemija COVID-19 nanela je štetu obrazovnom procesu na Kosovu. Nedavni izvještaji ukazuju na kratkoročne i dugoročne gubitke u učenju. Situacija u obrazovanju na Kosovu se značajno pogoršala posljednjih godina, pa KOMF smatra da će prekid procesa učenja dodatno pogoršati stanje djece i njihov razvoj”, piše u saopštenju.

U skladu s tim KOMF poziva sve strane u ovom procesu da pronađu zajedničko rješenje i stvore održivo obrazovanje na Kosovu, tako da u budućnosti ne bude gubitka učenja i učenici nastave da uče bez prekida.

Unija nezavisnih sindikata Kosova danas organizuje protest ispred zgrade Vlade Kosova gdje će još jednom biti zatraženo ispunjenje zahtjeva zaposlenih u javnom sektoru. Sindikat zahtjeva da se uradi Zakon o platama u saradnji sa Sindikatom i da Vlada pomogne zaposlenima u javnom sektoru sa po 100 eura do početka implementacije zakona. Među zahtjevima Sindikata je i da se počne sa primjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju, da se izmjeni Zakon o državnom penzijskom sistemu i da se potpiše sveobuhvatni kolektivni ugovor.