Potvrđeno

Savjetnik u Međuministarskom savjetu za vode u Vladi Kosova Afrim Lajçi izjavio je da nije potvrđeno da je uzrok trovanja desetina građana Dečana prošle godine bila vod za piće, prenosi Koha.

Lajçi je dodao da još uvijek nema zvaničnih rezultata šta je bilo uzrok trovanja i naglasio da je procenat stanovništva koji se snabdjeva iz javnih vodovodnih sistema na Kosovu relativno visok i da većinom ovih sistema upravljaju regionalna vodovodna preduzeća.

"Oko 80 odsto sistema je pod upravom regionalnog vodovodnog preduzeća. Politika Vlade Kosova je da sve sisteme stavi pod upravljanje regionalnim vodovodnim kompanijama, kao najbolji način za dugoročnu održivost ovih sistema", rekao je Lajçi.

Prema njegovim riječima, postoji mogućnost zagađenja vode usled radova na sanaciji vodovodnih cijevi, i u tom slučaju prljavština ulazi u sistem. Dodao je međutim da nema mjesta za uzbunu, jer se resursima dobro upravlja.

Aktivista civilnog društva Adem Lushaj opravdao je zabrinutost mještana Dečana, nakon što je primjećeno posljednjih dana da je vida za piće zamućena i istakao da zdravstvene ustanove nisu saopštile da li treba koristiti vodu za piće ili ne.

"Bilo je slučajeva da građani imaju iste simptome kao prošle godine, dijareju, povraćanje, temperaturu i odmah pomislimo na prošlu godinu kada je na desetine građana otrovano. Zabrinutost je jer ni NIJZK, ni Ministarstvo zdravlja još nisu saopštili da li treba da koristimo vodu za piće ili ne. Ovo je razumna zabrinutost, ali u ovom trenutku ne možemo reći da postoji trovanje vode", rekao je Lushaj.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore