Stručnjak za pitanja obrazovanja

Stručnjak za pitanja obrazovanja Rinor Qehaja kaže da zahtjev Državnog savjeta za kvalitet, da uiverzitetski profesori javnih univerziteta na Kosovu moraju da objave najmanje dvije naučne publikacije u "Skorpus" i "Web of Science", ne doprinosi unapređenju obrazovanja, prenosi Ekonomija onlajn.

Qehaja je istakao da je veliki broj visokoškolskih institucija već ispunio taj kriterijum.

"Ovaj uslov ne doprinosi većem kvalitetu u visokom obrazovanju, pa je to više birokratija, koja ne dopprinosi više od 'kontrolne liste' za visokoškolske ustanove. Prema našim informacijama, veliki broj javnih i privatnih institucija je već ispunio ovaj kriterijum. To nije mnogo ograničilo univerzitetske profesore, ali je još jednom pretvorilo osiguranje kvaliteta u nešto administrativno", izjavio je Qehaja.

Qehaja je rekao da Kosovo ima minimalan budžet za podsticanje istraživanja.

"Kosovu nedostaju budžet i podsticaji za istraživanje, sadašnji budžet je minimalan, ali sa druge strane potražnja za razvojem istraživanja je takođe mala", rekao je Qehaja.

Takođe je dodao da je Kosovu potrebna strategija za podsticanje istraživanja i nauke.

"Potrebna nam je nacionalna strategija za promociju istraživanja i nauke i ulaganja u izgradnju kapaciteta mladih istraživača. Moramo prihvatiti činjenicu da nemamo dobre istraživače, a samim tim ni institucionalnu podršku. Kada budemo imali profesionalnu kompetenciju istraživača, onda će potražnja za istraživanjem biti veća i shodno tome možemo imati rezultate koji mogu poslužiti socio-ekonomskom razvoju zemlje", rekao je Qehaja.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online