Šalje žalbu Apelacionom

I pored toga što je Osnovni sud odlučio da obustavi nove tarife za električnu energiju, Regulatorni ured za energetiku (RUE) još uvijek nije suspendovao odluku o povećanju cijene električne energije.

I pored toga što je Osnovni sud odlučio da obustavi nove tarife za električnu energiju, Regulatorni ured za energetiku (RUE) još uvijek nije suspendovao odluku o povećanju cijene električne energije.

RUE je upozorio da će se povodom presude suda obratiti Apelacionom sudu, a da će da se nastavi sa primjenom poskupljenja struje, kao što je to činjeno od 9. februara.

U Kosovskom institutu za pravosuđe rekli su da je RUE dužan da suspenduje nove tarife, jer se u suprotnom, prema njima, čini krivično djelo.

Yll Zekaj, programski menadžer u Kosovskom institutu za pravosuđe (KLI) kaže za KosovaPress da RUE ne može više da prikuplja nove tarife do meritorne odluke.

„Zavisi od njihovog postupanja, ali svako postupanje suprotno odluci Suda je takođe krivično djelo. Tako da ne vjerujem da će RUE ući u krivični domen, s obzirom na to da krivična sfera prelazi na pravno lice pored fizičkih lica koja krše zakon, tako da je svako nepoštovanje sudske odluke krivično djelo. Ne vjerujem da će RUE ući u krivičnu sferu, vjerujem da će poštovati stav suda, jer je svako fizičko i pravno lice dužno da izvrši sudsku odluku. U ovom slučaju, RUE ima pravni lijek, a to je žalba na ovu mjeru…", naglašava on.

U odgovoru KosovaPress-u, čelnici RUE-u naglašavaju da žalba uložena u zakonskom roku sprečava da sudska presuda postane pravosnažna i da nije izvršna.

„Dozvolite mi da vas obavjestim da će RUE, na osnovu zakonskih odredbi člana 23. st. 2 član 49. st. 1. i 2. u vezi sa članom 63. ZPP-a, u vezi sa članom 176. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 03/L–006) u zakonskom roku podneti žalbu Apelacionom sudu. Za Vašu informaciju, prema članu 176. st. 2 ZPP, definisano je da: Žalba izjavljena u zakonski utvrđenom roku onemogućava pravnosnažnost presude u dijelu za koji je žalba ulaže. I dok će ovo pitanje, nakon žalbe RUE, razmatrati Apelacioni sud, prvostepena odluka nije pravosnažna i praktično nije konačna i izvršna. To je definisano članom 66. Zakona o upravnim sporovima koji propisuje da: Sudske odluke se mogu izvršiti kada postanu pravosnažne i izvršne“, navodi u pisanom odgovoru generalni direktor RUE, Petrit Pepaj.

Yll Zekaj iz KLI kaže da odluka RUE usvojena 8. februara ne proizvodi pravno dejstvo, sve dok je mjera na snazi.

„Odlukom RUE za povećanje tarifa, ovom odlukom je doneta privremena mjera koja je prethodila eventualnoj tužbi. U ovom slučaju, sudija je odlučio da izrekne mjeru. Mjera je odobrena i kao rezultat toga više nemamo pravno dejstvo odluke RUE. Odluka RUE ne proizvodi pravno dejstvo sve dok postoji mjera koja je na snazi. Dakle, mjera blokira novu tarifu RUE i RUE se ovom mjerom obavezuje da se vrati u stanje prije donošenja odluke, dok sud meritorno ne odluči da li je odluka RUE zakonita ili nezakonita. Mjera ne prejudicira odluku, odluka može biti zakonita, ali već imamo privremenu mjeru, koja ne ostavlja odluku u funkciji do meritorne odluke“, kaže Zekaj.

On dodaje da RUE ima pravo žalbe Apelacionom sudu, ali i da ova žalba, prema njegovim riječima, ne zaustavlja izvršenje mjere.

Izvor: KohaDitore/Kossev