Specijalizovana vijeća

Iz Specijalizovanih vijeća Kosova za Klan Kosova rečeno je da bi bivši izvjestilac Savjeta Evrope Dick Marty mogao da bude pozvan kao svjedok u Specijalnom sudu ako se smatra da doprinosi suđenjima koja su u toku.

„Svaka strana (tužilaštvo ili odbrana) može da pozove svjedoke koji su neophodni za njihov slučaj. Nadležno veće može da odluči o relevantnosti takvih dokaza. Što se tiče informacija u vezi sa svjedocima Specijalizovanih vijeća, one su javne i mogu da se nađu na sajtu Specijalizovanih vijeća Kosova. Kao što možete videti na sajtu Specijalizovanih vijeća, ime Dicka Martyja se tamo trenutno ne pojavljuje“, navedeno je u odgovoru Specijalizovanih vijeća za Klan Kosova.

Marty je u nedavnom intervjuu naveo da ga je u decembru 2020. godine policija obavjestila da su određeni krugovi srpske obavještajne službe planirali njegovo ubistvo, tako da krivica za njegovu likvidaciju bude bačena na Albance sa Kosova.

Specijalni sud, inače, osnovan je na osnovu Martyjevog izvještaja o trgovini ljudskim organima na Kosovu koji je usvojen u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope u januaru 2011. godine.

Izvor: Kosovo Online/Klan Kosova