Cilj - Njemačka

Zemlja na koju najviše ciljaju mladi je Njemačka, kako se kaže jer nudi najbolje uslove za radnike.

Stanovništvo Kosova u vrlo visokom postotku čine mladi ljudi. Međutim, Kosovo rizikuje da ostane bez mnogih od njih, jer veliki broj njih aplicira za radne vize u inostranstvu.

Jedan od njih je 20-godišnji Arlind Hoti koji se prijavljuje već šest mjeseci.

I drugi mladi ljudi imaju slične razloge zašto žele napustiti Kosovo.

Starija populacija pati od činjenice da Kosovo ostaje bez mladih.

Ali koliko ljudi napušta Kosovo u posljednje vrijeme pokazuje Lirim Krasniqi iz organizacije za dijasporu Germin.

Krasniqi kaže da je trend odlaska iz zemlje sve veći.

Prema Krasniqiju, glavni cilj kosovske omladine je Njemačka, jer nudi najbolje uslove za radnike.

I da mladi ljudi bježe zbog demotivacije koju dobivaju suočavanjem s kosovskim političkim sistemom, kaže profesor sociologije Jeton Brajshori.

U posljednje dvije godine pandemija je još više pogoršala ekonomiju Kosova.