Na hiljade slučajeva

Slučajevi falsifikovanja novca posljednjih dana se na Kosovu sve više prijavljuju. Najčešće je riječ o novčanicama od 100 eura i kovanicama od 2 eura.

Kosovskoj agenciji za forezniku do sada je prijavljeno na hiljade slučajeva.

Direktor odjeljenja za traheologiju Agencije za forenziku, Milazim Tahirukaj, rekao je za KosovaPress da su posljednjih dana dobili brojne prijave o falsifikovanom novcu.

"Poslednjih dana javljaju da ima mnogo falsifikovanih novčanica i kovanog novca. Ali obavještavamo vas da u Kosovskoj agenciji za forenziku postoje primjeri i postoji porast broja predmeta uopšte, u poređenju sa prethodnim godinama“, rekao je Tahirukaj.

On je kazao da je najviše falsifikovanih novčanica od 100 eura, dok je od kovanica – 2 eura.

"Na osnovu statistike i poređenja ovog perioda sa periodom prošle godine, imamo i ove, kao i prošle godine, novčanicu od 100 eura, koja je od novčanica najčešće falsifikovana, dok je u pogledu kovanog novca na hiljadama falsifikovanih novčića valuta od 2 eura. Imamo do sada prijavljenih na stotine slučajeva, ali stvarni broj su hiljade slučajeva prijavljenih Agenciji za forenziku Kosova“, nastavio je on.

Tahirukaj: Ulažemo napore da organizujemo obuku za sve komercijalne banke


U međuvremenu, on je dodao da se ulažu napori za obuku u kojoj bi učestvovale sve komercijalne banke.

"Tačno je da u Kosovskoj agenciji za forenziku imamo slučajeve ili opise iz istrage koja je i Banka u pitanju,  ne bih to smatrao za problem, u stvari ono što je pronađeno u banci, to je identifikovano i onda dolazi ovdje. Mi kao Agencija ulažemo kontinuirane napore sa Centralnom bankom Kosova (CBK), organizovaćemo obuku za sve poslovne banke u vezi sa procesom direktne identifikacije falsifikovanog novca. Što se tiče opreme, na komercijalnim bankama je da to obezbjede“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, bilježi se porast broja falsifikovanih novčanica – više nego 2021. godine.

Viši specijalista za dokumente i rukopise u Agenciji za forenziku, Feriz Selimaj, ukazao je na neke specifičnosti po kojima se mogu identifikovati falsifikovani novčići i novčanice.