Problem sa računarskim sistemom

Policija Kosova objavila je rezultate pismenog testiranja kandidata za policijske službenike, od kojih je, mali broj prošao pismeni test, prenosi Reporteri.

Policija Kosova je po prvi put primjenila onlajn metod testiranja kandidata za policijske službenike, gdje je od ukupno oko 11.000 prijavljenih mladih ljudi samo 1.447 ljudi prošlo prvu fazu pismenog testa.

Predsjednik komisije za bezbjednost Beke Berisha kaže da će predložiti Vladi da se ponovi nova regrutacija.

"Smanjenje kriterijuma se ne vrši legalno, jedina forma je, i predložio bih Vladi, da se ponovi regrutacija i testiranje da se više ne radi u kompjuterskom obliku, jer je taj sistem zakazao", rekao je Berisha.

Berisha dodaje da je dobio brojne pritužbe i pored toga što je ovo prvi test, a problem zašto se test smatra najneuspješnijim od osnivanja ove bezbjednosne institucije, zbog problema sa računarskim sistemom.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri