Ojačati lobiranje

Profesor ekonomije Ibrahim Gashi kazao je da je moguće da će Kosovo ove godine dobiti status kandidata za Evropsku uniju, ali da treba sarađivati sa saveznicima kako bi podržali proces integracija, prenosi Ekonomia Online.

"Kosovo treba da bude u ovom procesu. Nije da sam previše optimista i da smatram da ćemo ove godine dobiti ovaj status, ali moramo raditi na tome, moramo blisko sarađivati sa partnerima, važnim zemljama Evropske unije koje su priznale i podržale Kosovo u njegovim integracionim procesima", kazao je on.

Gashi dalje kaže da se nedovoljno lobira oko članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, ističući da postoji zastoj u radu Ministarstva spoljnih poslova.

"Ne mislim da se dovoljno lobira, ne mislim da se ni u jednoj od mnogih važnih organizacija u kojima Kosovo treba da bude član nije mnogo lobiralo. Opšti je zaključak da postoji stagnacija u radu Ministarstva spoljnih poslova u posljednjih 4-5 godina i shodno tome imamo stagnaciju u procesu članstva“, kazao je on i dodao da je neophodna veća aktivnost diplomatije u oblasti lobiranja.

"Da se uklone barijere koje Kosovo ima u procesu članstva u međunarodnim organizacijama", kazao je on.

Politikolog Arbnor Sadiku kaže da će poslije rata u Ukrajini Kosovo biti teško da Kosovo dobije status kandidata za EU, ukoliko procedure ostanu iste.

"Poslije rata između Ukrajine i Rusije, ako Evropska unija promjeni bilo kakvu proceduru i učini ustupke u pogledu poštovanja nekih procedura koje zahtjeva EU, ako oni vode ubrzanu politiku prema Kosovu, onda, recimo, Zapadni Balkan biće prioritet", kazao je on.

Sadiku smatra da će Kosovu biti teže, ukoliko se nastavi sa starim procedurama.

"Ako kriterijumi koji su ranije primjenjivani budu sprovedeni, Kosovo će imati teškoće jer, EU nije samo administrativna organizacija, već zavisi i od političkog konteksta, blagostanja i ekonomske situacije jedne zemlja“, kazao je on.

Sadiku preporučuje da Vlada Kosova izvrši promjene u spoljnoj politici i pronađe "adekvatnu osobu koja može bolje da vodi ministarstvo spoljnih poslova".