Oprezne mjere CBK

Guverner Centralne banke Kosova (CBK) Fehmi Mehmeti je naglasio da su oprezne mjere CBK za oporavak pokazale učinak u održavanju finansijske stabilnosti na Kosovu iako smo, kako je kazao, prošli kroz teška vremena, kao što su pandemija i rat u Ukrajini.

On je rekao da je kao rezultat poboljšanja situacije sa pandemijom, a samim tim i ublažavanje restriktivnih mjera na Kosovu i u inostranstvu, privredna aktivnost imala snažan oporavak u 2021.

"Kreditiranje i finansiranje bankarskog sektora označili su značajno povećanje u drugoj polovini 2021. godine, povećanje koje je zajedno sa povećanjem formalnih i neformalnih prihoda dijaspore, podržalo ekonomski oporavak zemlje“, rekao je Mehmeti u intervjuu za RTK Live.

Prema njegovim riječima, godišnji rast ukupnog kreditnog fonda premašio je nivo godišnjeg rasta pripejd kredita, a 2021. je završena najvećim godišnjim rastom kredita u posljednjih deset godina.

"Čak i novi krediti u odnosu na prethodni kvartal i isti kvartal prethodne godine bilježe značajan godišnji rast, kako za preduzeća, tako i za stanovništvo“, rekao je on.

"Razborite mjere koje je preduzela CBK bile su veoma efikasne u održavanju finansijske stabilnosti za privredu. Bankarski sektor je uspio da održi visoku stabilnost. Trenutno kreditna stopa iznosi 2,3 odsto, a godišnja stopa 15,7 odsto. Samo tokom 2021. 1,8 milijardi eura novih kredita, finansijska stabilnost na prvom mjestu, ne samo da je prevazišla krizu već je odigrala ključnu ulogu u privrednom rastu, pa je prioritet da banke održe stabilnost. Da bi privreda dobro funkcionisala, mora biti konkurentna, inkluzivna i održiva. Izvještaj posvećuje posebnu pažnju digitalizaciji. CBK je preduzela važne korake u liberalizaciji tržišta i radi na nacrtu zakona o platnom sistemu", dodao je Mehmeti.

Guverner Centralne banke Kosova kazao je da su strane direktne investicije na Kosovu dostigle 438 miliona eura.

"Strane direktne investicije su povećane u odnosu na pre godinu dana, tako da imamo više ulaganja u oblasti nekretnina. Težimo da promjenimo oblast ulaganja i da ih imamo više tamo gdje imamo razvoj i otvaranje novih radnih mesta", rekao je Mehmeti.