Carina Kosova

Carina Kosova saopštila je da je otkrila utaju poreza od strane tri subjekta koji posluju u oblasti trgovine naftnim derivatima, čime su budžetu Kosova naneli štetu za preko 600.000 eura.

Kako se navodi u saopštenju Carine od subote, otkriveno je da su ovi subjekti falsifikovanjem dokumenata utajili porez na uvoz goriva, čime su naneli veliku štetu budžetu Kosova u posljednje tri godine.

„Carina Kosova je, zahvaljujući kontrolnim aktivnostima orijentisanim na područja sa visokim rizikom od izbjegavanja carina, izvršila inspekcijske preglede. Carinici su potvrdili sumnje u utaju poreza od strane tri subjekta koji posluju u oblasti prometa naftnih derivata. Kao rezultat toga, otkriveno je izdavanje falsifikovanih dokumenata tokom godina, prvobitno od strane ova tri preduzeća. Sumnja se da su ovi subjekti izbjegli porez na uvoz goriva, nanevši štetu državnom budžetu od preko 600 hiljada eura u posljednje tri godine“, navodi se u saopštenju.

Carina je obavjestila pritvorskog tužioca i odlukom tužioca privedeni su odgovorni ova tri privredna subjekta koji su bili uključeni u postupke, a kako se navodi u obaveštenju, istraga će biti nastavljena radi rasvetljavanja okolnosti ovih slučajeva.

Izvor: Koha/Kossev