Ministarka pravde

Ministarka pravde Albulena Haxhiu rekla je na sjednici Skupštine da je predloženim Građanskim zakonikom između ostalog riješeno pitanje imovine supružnika, bračnih ugovora, kao i da se sklapanje braka dozvoljava samo starijima od 18 godina, prenosi Koha.

“U slučaju razvoda, sud će imovinu podjeliti na jednake dijelove supružnicima bez obzira na to da li je neko bio u radnom odnosu", rekla je ona.

Ona je rekla da su bračni ugovori uklonjeni.

“Stav Vlade Kosova je jasan. Što se tiče bračnih ugovora, mi smo ih uklonili jer se suočavamo sa patrijarhalnim mentalitetom. Da bi zaštitile porodicu žene mogu da potpišu ugovore kojima se odriču imovine i ako se razvedu mogu da ostanu bez ičega. Što se tiče starosti za ulazak u brak, insistiram na tome jer država ima obavezu da usmjerava djecu u školu i na školovanje“, rekla je ona.

Haxhiu je navela i da se član koji predviđa mogućnost da se osobe istog pola registruju tumači pogrešno.

“Smatram da je to u skladu sa Ustavom koji ne dozvoljava bilo kakvu diskriminaciju po osnovu pola ili starosti. Postoje različite zemlje koje na različite načine regulišu istopolne brakove“, dodala je ona.

Poslanik Demokratske partije Kosova Abelard Tahiri rekao je da je poslije Ustava ovo najvažniji dokument koji je došao u Skupštinu.

“On reguliše građansko-pravnu oblast i mnoge predmete koji više ne bi trebalo da budu parnični. Mislim da je napravljen veliki napredak, posebno po pitanju ženskog nasljeđa“, rekao je on.

Poslanik Demokratskog saveza Kosova Driton Selmanaj rekao je da Građanski zakonik definiše građansko pravo od rođenja do smrti.

Šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Besnik Tahiri poručio je da ovaj dokument nema njihovu podršku.

Poslanik Naprednog pokreta Roma na Kosovu Erdžan Galjuši rekao je da oni nikada ne mogu da glasaju protiv porodičnih vrijednosti sa kojima su rođeni.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore