Komisija za medije

Dok su u zemljama EU sankcionisane ne samo televizije, već i portali vezani za režim u Rusiji, Kosovu to ne uspjeva.

Na okruglom stolu Komisije za medije u Skupštini rečeno je da nema presedana i pravnog osnova za to, te da je potrebna sudska odluka.

"Ovo je apsolutno neophodno i dobro je što imamo instituciju kojoj nije potrebno hrabrosti, kao što je to slučaj u Albaniji ili drugim zemljama, u Turskoj, da blokira stranicu kada neko misli da postoji prekršaj. Sud i samo sud mora da odluči kada treba blokirati web stranicu. Ta nadležnost pripada samo sudu. Ako neka institucija vidi da sajt širi propagandu i poziva na nasilje i slično, hitno bi trebalo da ide na sud i onda se normalno rješava ili preko ARKEP-a. Ovo je postupak koji nikada nije korišćen na Kosovu“, izjavila je medijska advokatica Flutura Kusari.

"Proučili smo cijeli naš pravni okvir i ARKEP ima ovlašćenje da ograniči prenos usluga samo kada je prekršen pravni okvir po kome radi ARKEP, a to je da ne blokira, niti preporučuje pružaocima usluga da sam ARKEP ne blokira web stranice. Ali ARKEP nema zakonsku nadležnost da preporuči internet provajderima da ih blokiraju, jer sadržaj nije u nadležnostima koje ARKEP kontroliše i nadzire“, rekla je Lule Ahmedi, članica odbora ARKEP-a.

Ipak, učesnici ovog okruglog stola su poručili da se regulacija medijskog sektora ne može rješiti bez suzbijanja piraterije IPTV-a, nezakonitog prisvajanja medijskih sadržaja i naplate sa kablovskih mreža.

"Za kablovske operatore ovdje, oni su diva čitavog medijskog spektra na Kosovu, jer ih niko ne dira. Činjenica da su kablovski operatori spominjani kao operatori koji po zakonu ne plaćaju svoje obaveze, činjenica da im NKM po 500. put daje mogućnost da se konsultuju sa vladom o tome da li treba da plaćaju takse ili ne… Izvinite gospodo iz IMC-a, to je oslobađanje prije svih pritisaka koji svakog kablovskog operatera mogu učiniti moćnijim u ovoj zemlji. Zakon je zakon, Vlada je odredila tarifu jer operatori nisu mogli da se dogovore“, izjavila je direktor KOHA grupe Flaka Surroi.

"NKM nam je stavio na raspolaganje zvanične mejlove nadležnih, odredio je nadležna lica koja će se baviti komunikacijom sa VAPIK-om, ali glavni problem je što kablovski operatori odbijaju da izvrše uplatu. Razumijem kablovske operatore koji pokazuju zabrinutost za pirateriju i ilegalne operatore, ali piraterija je i korišćenje djela autora, a ne plaćanje, ista definicija“, rekao je Florin Lata (Lata), advokat Udruženja za audiovizuelna prava (VAPIK).

Stručni predstavnici medija na ovom sastanku su hitno zatražili izmjenu Zakona o MOS, kao i delotvorna rješenja za prisvajanje medijskih sadržaja.