Puni se državna kasa

Institucija Poreske administracije Kosova, kao jedna od najvažnijih u punjenju državne kase Kosova, uspjela je da za prva dva mjeseca ove godine prikupi 124,9 miliona eura poreza, što je za oko 30 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine, prenosi Ekonomia Online.

Navodi se da su prihodi premašili planirane ciljeve za 31,6 odsto.

Poreskaadministracija sve svoje aktivnosti koordiniše u skladu sa Strateškim planom za 2022-2026. godine, koji ima za cilj jačanje naplate prihoda, modernizaciju Poreske administracije, odnosno implementaciju novog sistema upravljanja informacionim tehnologijama, modernizaciju organizacionih struktura, kao i povećanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta.

Za implementaciju Strateškog plana, Poreska administracija će unaprediti niz reformskih inicijativa za izgradnju moderne i efikasne uprave.