Bum-bum Kosovo

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i stranih organizacija, na Kosovu postoji više od 200.000 komada neregistrovanog oružja što je razlog za veliki broj ubistava, prenosi Koha.

Policija Kosova konstantno organizuje akcije zaplene oružja, a samo tokom 2021. godine zaplenila je 1.280 primjeraka oružja i preko 42.000 komada municije. Prema policijskim podacima, u posljednjih pet godina tokom sprovođenja svojih istražnih i operativnih zadataka, zaplenila je više od 6.000 komada oružja.

Policija Kosova je 2020. godine zaplenila ukupno 1.000 komada oružja, 2019. godine 1.439 komada oružja, 2018. godine je zaplenila 1.000 komada oružja i 473 komada oružja, au 2017. godini 1.000 komada oružja.

Pored oružja, Policija Kosova je za posljednjih pet godina uspjela da zapleni preko 150 hiljada municije.

Šef Odsjeka za oružje i municiju u policiji Destan Mustafa kaže da je posljednjih godina došlo do smanjenja broja nelegalnog oružja u rukama građana Kosova. Donošenje Zakona o oružju i organizovanje kampanja za legalizaciju, kao i policijske akcije, uticali su na smanjenje ovog broja.

"Kosovo je 2009. godine uvelo Zakon o oružju. Do tada je funkcionisalo u skladu sa propisima Unmika. Prema podacima iz 2004. godine imali smo 360.000 komada nelegalnog oružja, a posljednje istraživanje iz 2015. godine pokazalo je taj broj pao na  250.000. Kada se uzmu u obzir policijske akcije oduzimanja oružja i kampanja za legalizaciju jasno je da je sada došlo do blagog smanjenja broja nelegalnog oružja“, rekao je Mustafa za "Zakletvu Pravde".

Veliki broj nelegalnog oružja u rukama građana ocjenjen je kao razlog velikog broja ubistava na Kosovu.

Prema podacima Policije Kosova, tokom 2021. godine na Kosovu je bilo 27 ubistava, a godinu dana ranije ubijeno je 29 ljudi. Tokom 2019. godine stradalo je 23, dok su se 2018. godine odigrala 32 ubistva, a 2017. godine 27.
 
Izvor: Koha ditore/Kosovoonline