Siromaštvo na Kosovu

Prema najnovijoim podacima Agencije za statistiku Kosova, socijalnu pomoć u 2021. godini koristilo je 25.895 porodica sa ukupno 102.904 člana, dok je pomoć koristilo i 2.460 porodica sa djecom sa smetnjama u razvoju, piše Ekonomija onlajn.

Kako se navodi, pokazalo se da penziju koristi 141.162 korisnika osnovne starosne penzije, od kojih 49.872 prima starosnu penziju, porodičnu penziju 3.545 korisnika, a invalidsku 68.

Penziju prima 1.223 pripadnika Kosovskog zaštitnog korpusa, 625 pripadnika Kosovskih bezbjednosnih snaga.

Invalidsku penziju prima 18.903 korisnika, 2.662 paraplegičara i tetraplegičara, 13.293 srodnika palih boraca, 36.804 ratnih veterana.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online