Jačanje dijaloga

Američka privredna komora na Kosovu održala je okrugli sto na kojem je razgovarano o jačanju dijaloga između javnog i privatnog sektora i prioritetima za 2022. godinu, prenosi Ekonomija onlajn.

Ministarka industrije, preduzetništva i trgovine Rozeta Hajdari rek istakla je tokom debate da program vlade ima za cilj i povećanje konkurentnosti domaćih preduzeća, povećanje kvalitetne infrastrukture, održivi razvoj kroz turizam, inovacije i preduzetništvo, kao i promovisanje preduzeća koja podržavaju i podstiču investicije.

Hajdari je dalje rekla da bez pomoći privatnog sektora ovi ciljevi neće biti mogući i posebno je istakla Zakon o strateškim i stranim investicijama koji treba da obezbjedi jedinstven pristup poslovanju na Kosovu i stvori ravnopravnost za sve domaće investitore.

"Treba istaći strateške i strane investicije koje će biti sadržane u jednom zakonu i koje će ponuditi mogućnost direktnih pregovora sa vladom", rekla je Hajdari.

Zamjenik ministra industrije, preduzetništva i trgovine Getoar Mjeku podstakao je sve učesnike da daju komentare na administrativna uputstva, rekavši da doprinos privatnog sektora pomaže mnogim institucijama u donošenju odluka.

Učesnici iz privatnog sektora izneli su svoja zapažanja u manjkavosti koje se mogu primjetiti u administrativnim propisima koji se odnose na oblast industrije, carine, kao i olakšavanje finansiranja izvoza.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online