Apelacioni sud

Apelacioni sud potvrdio je optužnicu protiv poslanika Pokreta Samoopredjeljenja (VV) Valona Ramadanija, koji se tereti da je u martu 2018. godine bacio suzavac u Skupštini Kosova i ometao poslanike u obavljajanju službene dužnosti, prenosi Reporteri.

Apelacioni sud je naveo da optužnica protiv Ramadanija ne sadrži nedostatke koji onemogućavaju nastavak krivičnog postupka i da sadrži sve potrebne elemente da bi mogao da se nastavi u drugim fazama krivičnog postupka. Naveo je da se istovremeno optužnica u velikoj mjeri oslanja na potkrepljene dokaze izvedene u skladu sa zakonom, kao i da nije nastupila zastarelost.

Time je odbijena kao neosnovana žalba branioca okrivljenog Ramadanija, advokata Nasera Sopjanija, koji je zatražio odbacivanje optužnice.

Prethodno je Osnovni sud u Prištini rješenjem od 8. septembra 2021. godine odbio kao neosnovan zahtev branioca okrivljenog Ramadanija za odbacivanje optužnice, uz obrazloženje da je neosnovan.

Poslanik Valon Ramadani se ranije izjasnio da nije kriv za krivična djela koja mu se stavljaju na teret. Osnovno tužilaštvo u Prištini je 30. jula 2019. godine podiglo optužnicu protiv Valona Ramadanija, zbog toga što je počinio dva krivična djela i to "upotreba oružja ili opasnog sredstva" i za "ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti".

Izvor: Kosovo Online/Reporteri