Nakon padavina

Policija Kosova moli vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, da poštuju saobraćajne znakove i da budu veoma oprezni.

Usljed pojačanih snežnih padavina i mogućnosti mraza na kolovozima, neophodna je povećana pažnja svih učesnika u saobraćaju, a posebno vozača kako bi se izbjegle nezgode.

Policija Kosova sa svojim jedinicama preduzima sve radnje u sprečavanju nezgoda i pojačavanju bezbjednosti za sve učesnike u saobraćaju.

Prema podacima MUP-a, prohodni su i svi prelazi ali se od vozača zahtjeva da imaju osnovnu zimsku opremu.