(Ne)prihvatljivo!?

Vlada Kosova u utorak je predstavila komentare koje je podnijela Regulatornom uredu za energiju (RUE) u vezi s tarifama električne energije.

Ministar finansija i transfera Hekuran Murati rekao je na konferenciji za novinare da su dali prijedlog u vezi s odlukom Osnovnog suda u Prištini, koji je oktobra prošle godine odlučio poništiti odluku Regulatornog ureda za energiju za plaćanje električne energije za četiri opštine na sjeveru Kosova tokom godina 2012-2017. Također, Sud je ovom odlukom zatražio od RUE da putem tarifa obaveže KEDS na iznos od oko 41 miliion eura potrošačima u ostatku Kosova.

Murati je rekao da je Vlada sada predložila RUE da se ta sredstva kao kontingent uvrste u maksimalno dopuštene prihode i tako rezultiraju nižim maksimalno dopuštenim prihodima.

“Dali smo još jedan prijedlog. Sud je donio presudu prema kojoj je RUE dužan obavezati KEDS da putem tarifa potrošačima vrati iznos od 40.855.480 eura. To se odnosi na iznos koji je naplaćen do 2017. godine, dio potrošen u sjevernom dijelu. Postoji oko 41 milion eura za koje postoji presuda Osnovnog suda, ali se na ovu presudu žalio RUE. Naš je zahtjev bio da se ovaj dio, ovih 41 milion eura, kao nepredviđeni iznos uračuna u maksimalno dopuštene prihode i tako rezultira nižim maksimalno dopuštenim prihodima, a u trenutku kada se donese konačna odluka Suda, tada se i uradi. Potvrdi li se odluka Suda, procjenjuje se da je potrošačima vraćena obaveza od 41 milion eura, a ako se procijeni da je pogrešna, taj dio može biti prebačen na tarife za iduću godinu", rekao je Murati.

Kazao je i da je Vlada predložila RUE-u da za domaćinstva prvi tarifni blok bude 1000 kWh, te da se podijeli na 500 danju i 500 noću, a za one koji prekorače ovaj prag, visoka tarifa snizi se sa 14 centi na 11,5 centi.

“Drugi dio scenarija je prijedlog tarifnih struktura. Predložili smo da za domaćinstva prvi tarifni blok bude 1000 KWh i podijeljen na 500 danju i 500 noću. Smatramo da će se za tako kratkotrajno vrijeme porodice teško odmah prilagoditi. Za ona domaćinstva koja ne prijeđu ovaj prag, neće biti izloženosti kretanju i porastu cijena. U međuvremenu, za one koji prijeđu ovaj prag, naš prijedlog je bio da se visoka tarifa, preko 500 KWh u toku dana, smanji sa 14 centi na 11,5 centi. I ovdje bi trebao postojati popust i ovim prijedlogom smo procijenili da se generira 22,5 miliona eura da se smanji taj jaz, koji sam pomenuo, od 110 na 70 miliona eura”, rekao je Murati.

Vlada je predložila da poskupljenje struje utiče i na poslovne subjekte.

“Predložili smo da se teret rasporedi i na poslovne subjekte. Ako se teret primijeni na preduzeća, govorimo o povećanju tarifa od 17 miliona eura. Da se poveća za 1 cent po kilovatu za preduzeća. I tu je potrebno izravnavanje od strane RUE", rekao je Murati.