Podjela na tri nivoa

Institut za razvojnu politiku (INDEP), održao je konferenciju za medije, na kojoj je izneo komentare koje su uputili na konsultativni izvještaj Regulatorne kancelarije za energetiku (RUE).

Istraživački tim INDEP-a – Dardan Abazi, vođa istraživanja i menadžer programa i Liron Gjocaj, istraživač-asistent u INDEP-u, predstavili su analizu prijedloga RUE, odnosno preporuku INDEP-a sa komentarima na novu strukturu tarifa struje i novih cijena, koje predlažu RUE.

INDEP analiza će biti poslata u okviru komentara na javnoj raspravi koju organizuje Regulatorna kancelarija za energetiku (RUE).

Podjeljena je na tri glavna djela.

„U prvom dijelu smo se bavili tarifnom strukturom blokova gdje smo objasnili dosljedan stav INDEP-a o potrebi uvođenja blok tarifa. U drugom dijelu smo se bavili prijedlogom RUE, dok smo u posljednjem dijelu predstavili model koji je predložio INDEP. Na kraju smo predstavili glavne preporuke za RUE. Oba modela predstavljena su u obliku tabele kako bismo naglasili razlike među njima“, rekao je Abazi.

„INDEP, imajući u vidu ravnopravnost svakog korisnika električne energije na Kosovu, znajući vanredno stanje u snabdjevanju energijom i teškoće izazvane pandemijom kovid-19, predlaže da se cijena električne energije poveća za veći procenat nego što su to predložili iz RUE. INDEP takođe podržava blok tarifnu strukturu, ali predlaže da kategorizacija bude u tri bloka. Potruditi se za dalje smanjenje potrošnje i efikasnije mjere“, rekao je on i predložio sljedeće mjere:

Tarife usluga električne energije povećati za 5,5 odsto za sve potrošače, uključujući i komercijalne kupce.

Vratiti tarifnu strukturu blokovima za kućne potrošače, gdje će se izvršiti podjela na tri nivoa potrošnje električne energije: do 600 kWh mjesečno, od 600 do 1.200 kWh mjesečno i preko 1.200 kWh mjesečno.

Za nivo potrošnje do 600 kWh mjesečno električne energije primjeniti tarife od 0,0712 € po kWh za struju utrošenu u vrijeme visoke tarife i 0,0304 € po kWh za struju potrošenu po niskoj tarifi, ili 5,5 odsto više od trenutne tarife.

Za potrošače koji prelaze nivo potrošnje od 600 kWh mjesečno, primjeniti tarife od 0,121 € po kWh za struju potrošenu u vrijeme visoke tarife i 0,051 € po kWh za energiju potrošenu po niskoj tarifi, ili 70% više od prve blok tarife.

Za potrošače koji prelaze nivo potrošnje od 1.200 kWh mjesečno, primjeniti tarife od 0,217 € po kWh za struju potrošenu u vrijeme visoke tarife i 0,091 € po kWh za energiju potrošenu po niskoj tarifi, odnosno 80% više od druge blok tarife.

Abazi je kazao da je pitanje Sjevera usko povezano sa sprovođenjem Briselskog sporazuma. On smatra zabrinjavajućim što dio Kosova plaća energiju, a ostatak ne.

„Ne možemo da govorimo o tome da li može ili treba da bude skuplje za dio Kosova koji struju ne plaća. Smiješno je raspravljati i reći da je uvećan račun nekome ko ga i ne plaća, i da je normalno da nema povećanja cijena. Smatramo da je zaista zabrinjavajuće da na uređenom tržištu jedan dio plaća, a drugi dio ne“, rekao je Abazi.

„Takođe, time se krši ustavni princip jednakosti pred zakonom, koji je temeljni princip našeg Ustava, ali se nadamo da će proširenjem nadležnosti kosovskih institucija i ovo pitanje biti riješeno. Smatram da tim proširenjem, kao i primjenom Briselskog sporazuma, treba što prije obezbjediti da svi podjednako plaćaju struju koju troše“, rekao je on.

Izvor: Gazeta Express/Kossev