Od 35 do 500 €

Na osnovu Zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije koronavirusa, građani koji ne poštuju odluku o ograničenju kretanja novčana kazna je do 200 eura, dok je za pravna lica 500 eura, piše IndeksOnline.

Takođe, kazna za one koji ne nose maske, ali i za one koji ne drže fizičku distancu iznosi 35 eura.

Tokom avgusta 2020. godine stupio je na snagu Zakon o spriječavanju i kontroli pandemije Kovid-19. Procenjuje se da je preko 300 hiljada građana kažnjeno zbog nepoštovanja mera protiv koronavirusa od avgusta 2020. do decembra 2021. godine.

Vrste kazni za prevenciju i borbu protiv Covida-19


24.2 Novčanom kaznom od dvesta (200) eura kazniće se vozač motornog vozila koji ne poštuje odluku nadležnog organa za ograničenje kretanja građana i vozila prema utvrđenom rasporedu.

24.3. Novčanom kaznom od dvesta (200) eura kazniće se fizičko lice koje ne poštuje Odluku nadležnog organa za ograničenje kretanja građana i vozila po utvrđenom rasporedu.

24.5. Fizičko lice koje ne poštuje odluku nadležnog organa za nošenje maske, kazniće se novčanom kaznom od trideset i pet (35) eura.

25.2 Fizičko lice koje organizuje javne i nejavne aktivnosti zabranjene odlukom nadležnog organa, kazniće se novčanom kaznom od dvesta (200) eura i zabranom obavljanja delatnosti.

Ove mjere, poštuje većina građana, ali ima i onih koji o istima nisu vodili računa, te su zbog toga kažnjeni novčanim kaznama.

Policija poziva građane da sarađuju sa policijom i ukoliko imaju saznanja da lica, odnosno određena mjesta ne poštuju mjere protiv Covida-19, da odmah obaveste policiju, najbližu stanicu, ili putem digitalne aplikacije "Pozovite policiju" ili na brojeve: 192, 0290/326-250 i 0290/322-406, a policija će preduzeti sve potrebne mjere, u skladu sa zakonom protiv širenja koronavirusa.

Podsjetimo, Vlada Kosova odobrila je nove antikovid mjere, gdje se u odluci vlade, između ostalog, navodi da su sastanci u zatvorenom prostoru dozvoljeni sa najviše 30 osoba. Zabranjena je delatnost noćnih klubova i organizovanje festivala, koncerata, vjenčanja i veridbi. 

Operaterima javnog prevoza je dozvoljeno da rade sa 50 odsto kapaciteta. 

Posljednjih dana došlo je do drastičnog povećanja broja zaraženih koronavirusom.