Pratiti situaciju

Ministrica obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Arbërie Nagavci zatražila je od direktora opštinskih direktorijata obrazovanja da pažljivo prate situaciju s pandemijom u svojim opštinama, odnosno u školama, te donose odluke na temelju epidemiološke situacije na dnevnoj bazi.

Na danas održanom virtualnom sastanku s direktorima ravnateljima opštinskih direktorijata obrazovanja, ministrica Nagavci je još jednom ponovila da se moramo maksimalno potruditi da škole ostanu otvorene, dodajući da cijepljenje stvara preduslove za uspješno odvijanje nastavnog procesa.

Ministrica Nagavci je također najavila da je radna skupina na nivou Ministarstva na jučerašnjem sastanku razgovarala o stepenu rizika za razvoj nastavnog procesa fizičkom prisutnošću i drugim pitanjima s fokusom na stanje nastalo nakon povećanja broja zaraženih u nastavi, učenika, nastavnika i ostalog osoblja u školama. Naglasila je da je na ovom sastanku od direktora opštinskih direktorijata obrazovanja zatraženo da se odluke o prelasku nastavnog procesa učenja s jednog scenarija na drugi donose na temelju epidemiološke situacije u školama.

Dok je zamjenik ministra obrazovanja Dukagjin Pupovci iznio preporuke radne skupine na nivou Ministarstva, koje su proizašle s jučerašnjeg sastanka. Prema riječima Pupovcija, prijedlog Ministarstva je da se obrazovni proces u predškolskim ustanovama i dnevnim boravcima odvija prema preporukama NIJZK od dana 20.01.2022.

Obrazovni proces u svim ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja na svim nivoima, kao iu  dnevnim boravcima odvijat će se u skladu s Vodičem za organizaciju procesa učenja u uslovima pandemije Covid-19. Radne skupine obrazovnih ustanova na školskom i opštinskom nivou odlučuju o primjeni scenarija ovisno o situaciji u obrazovnoj ustanovi.

Pupovci je pozvao opštinske direktorijate na saradnju s Inspektoratom Ministarstva, svakodnevno šaljući podatke, jer je cilj MONT-a da škole ostanu otvorene tamo gdje zdravlje nije ugroženo.