Predsjednik Ljekarske komore

Samo u posljednje četiri godine preko 400 ljekara je napustilo Kosovo i otišlo da rade u evropskim zemljama, najviše zbog niskih plata i loših uslova rada, prenosi Telegrafi.

Predsjednik Ljekarske komore Kosova Pleurat Sejdiu rekao je da je većina ljekara koji su otišli izjavila da su razlog njihovog odlaska uslovi rada, kvalitet specijalističkog obrazovanja i plate.

"U ove posljednje 4 godine 454 ljekara su napustila funkcionisanje OMK-a, a uglavnom su prosječne starosti nešto više od 31 godine. Tokom mini ankete koju radimo povodom podnošenja zahtjeva za traženje potrebnog dokumenta za zapošljavanje u zemljama EU, većina je izjavila da odlazi zbog uslova rada, zatim dolazi kvalitet specijalističkog obrazovanja i plate", rekao je Sejdiu.

Odlazak ljekara pogodio je i centre porodične medicine, poput Centra u opštini Skenderaj, čiji v.d. direktora Agron Mehmeti kaže da zbog nedostatka ljekara pet ljekara u penziji rade dobrovoljno.

"Mi nemamo ljekare, cijelo Kosovo ima domove zdravlja, a posebno Skenderaj ima najveći deficit ljekara u posljednjih 10 i više godina. U 2012. godini, kada sam počinjao, bilo je ukupno 35 ljekara u svim službama u MFMC i u svim ambulantama u selima. Sada nam je ostalo samo 13 doktora", rekao je Mehmeti.

Iz ovog doma zdravlja, svake godine u inostranstvo odlazi 4 do 5 ljekara, kaže Mehmeti.

Vlada Kosova je 12. januara usvojila odluku o isplati samofinansirajućih specijalista, počev od januara do avgusta ove godine.

Izvor: Kosovo Online/Telegrafi